Romeins erfgoed bedreigd

19 Februari 2018

Romeins erfgoed bedreigd

Tongeren gaat er prat op de oudste stad van het land te zijn en pakt in haar toeristische brochures dan ook graag uit met haar Romeinse verleden. Het recent doorboren van de Romeinse muur door Infrax is geen alleenstaand feit. Onze stad kent een lange en schandelijke geschiedenis van vernielingen van materieel erfgoed. Nog al te vaak worden archeologische restanten als een hindernis, een ‘sta-in-de-weg’ gezien. Het stadsbestuur hanteert thans een retoriek waarbij men dingen beweert, maar ze helaas niet altijd nakomt. Het is zorgwekkend om te zien dat de Romeinse muur, daterend uit de tweede eeuw na Christus, niet de aandacht krijgt die het verdient. De restanten van dit indrukwekkend en historisch belangrijk Romeinse bouwwerk liggen er troosteloos en vergeten bij. Over het gehele traject van de Romeinse omwalling kom je calamiteiten tegen. Huizen en koterijen staan op en tegen de Romeinse muur gebouwd, achterpoortjes worden uit de muur gekapt, auto’s scheuren langs en tegen dit tweeduizend jaar oude bouwwerk en er wordt – zonder scrupules – in Romeinse torens geparkeerd. Als klap op de vuurpijl gaf het stadsbestuur recent nog de goedkeuring om de overblijfselen van de latere, 4de eeuwse Romeinse omwalling te vernietigen voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage. Aan de plannen, opgetekend in het BPA, om een zone rond de Romeinse omwalling vrij te maken voor de aanleg van openbare groene ruimten, waarbij de muur als cultuurhistorisch monument wordt ontsloten, wordt steeds meer geknaagd (RUP’s). Zo wordt het weer mogelijk om tot vlakbij de Romeinse muur te bouwen. Erfgoed trekt altijd aan het kortste eind, want extra bouwgrond betekent meer opbrengst. De Romeinse stadsmuren zouden nochtans een grotere toeristische aantrekkingskracht voor onze stad kunnen betekenen. Helaas is er vanuit het stadsbestuur weinig interesse in het grootste Romeinse monument van België.   Artikel: Johan Vandebosch