Erosiebestrijding.

01 Juni 2018

Erosiebestrijding.

Volgens wetenschappers zullen extreme onweders door de klimaatscrisis in de toekomst vaker voorkomen. Wanneer we de modder hebben weggeschept, moeten we dringend bekijken welke maatregelen er genomen moeten worden zodat onze dorpen beter beschermd zijn tegen dit soort weersomstandigheden. Ik stel vast (en Groen Tongeren heeft het ook al aangekaart in de gemeenteraad) dat:  De stad Tongeren haar eigen klimaatdoelstellingen niet haalt. In deze legislatuur is er geen noemenswaardige daling geweest van de CO2-uitstoot.  We hebben geen klimaatadaptatieplan. Niet alleen moeten we de CO2-uitstoot terugdringen. We moeten onze inwoners en de infrastructuur ook voorbereiden op steeds extremere weersomstandigheden.  De 1-meter berm wordt niet nageleefd. De 'modderdokter' geeft in de krant een aantal maatregelen mee die genomen kunnen worden.Drastische maatregelen zijn nodig opdat de mensen in Diets-Heur, Vreren,... weer gerust kunnen slapen. Iedereen is nu bezorgd en wil verandering. Hopelijk kunnen we dit momentum gebruiken om maatregelen te nemen die verder gaan dan de gebruikelijke erosiebestrijdingsmaatregelen. Artikel: Ruben Stassen, gemeenteraadslid