Gemeenteraadslid Lucienne Castermans plant een bos!

11 Januari 2023

Gemeenteraadslid Lucienne Castermans plant een bos!

“Het was geen evidentie om als particulier de juiste info te bekomen. Gelukkig is er Bosgroep Limburg."

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2030 10000 hectare bos bij aan te planten. Toch zien we dat er nog veel bos verdwijnt. Ook in Tongeren verdween er de afgelopen jaren 24.000m2 aan bos.
 
Ondertussen laat de stad kansen liggen. We verkopen voor 500ha aan gronden, zonder de geschiktheid voor bosuitbreiding te overwegen.
 
“Daarom heb ik zelf actie ondernomen en ervoor gekozen om een eigen perceel te bebossen. Er staan nu 450 Zomereiken, 450 Wintereiken, 300 Elzen en 300 verschillende soorten wilgen.” Zegt Lucienne Castermans (Groen).
 
“Het was geen evidentie om als particulier de juiste info te bekomen. Gelukkig is er Bosgroep Limburg. Ik raad iedereen die een stuk grond wil bebossen aan om hen te contacteren. Zij maakten ons wegwijs in de regelgeving, hielpen ons met de vergunningen, gingen op zoek naar subsidies en volgden samen met ons de aanplanting op.”