Lokaal Energie- en Klimaatpact: te weinig inspanningen

04 Mei 2024

Lokaal Energie- en Klimaatpact: te weinig inspanningen

"De cijfers spreken voor zich. We doen te weinig, zelfs de doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd, halen we niet. Dit stadsbestuur stuurt de inspanningen en de rekening door naar de volgende generaties." - Ruben Stassen (gemeenteraadslid)

De cijfers van het Lokaal Energie- en Klimaatpact spreken voor zich. We halen de doelstellingen niet. Je kan hier de volledige resultaten lezen.

De periode waarvoor projecten kunnen worden opgeladen loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2030. Vandaag is 34% van de tijd verstreken, voor iedere werf waar we dat cijfer niet halen lopen we achter op schema. De volgende bestuursploeg moet dan extra inspanningen halen om onze doelstellingen voor 2030 nog te halen.

Werf 1: Laten we een boom opzetten (vergroening)

Doel is om in de projectperiode 1 boom per Tongenaar bij te planten. Op dit moment is er 12,98 % gerealiseerd. Dat wil zeggen dat we de komende jaren élk jaar meer dan het dubbel aantal bomen moeten bijplanten dan we tot nu toe in de hele projectperiode hebben gerealiseerd. In dit aantal worden populaire acties van het belang van Limburg meegeteld waarbij er kerselaren en hazelaren aan de lezers werd gegeven. Als beleid kunnen we er niet van uitgaan dat een externe partij deze actie ieder jaar zal blijven herhalen. Zelfs met die meevaller geraken we de afgelopen jaren bijlange niet aan het vooropgestelde doel.

Werf 2: Verrijk je wijk (renovatie & hernieuwbare energie)

Op het vlak van coöperatieve energie en collectieve renovatieprojecten behalen we een mooi rond getal. De inspanningen worden volledig aan de volgende bestuursploeg overgelaten.

Binnen werf 2 wordt het cijfer opgesmukt met het aantal klimaattafels. De buurtvergaderingen die worden ingebracht gelden telkens voor infomomenten over werken in de straat. Laat ons eerlijk zijn, zijn dit klimaattafels waar de werven binnen het klimaatpact worden besproken? 

Volgens het pact moet een klimaattafel over het volgende gaan: Burgers, bedrijven en lokale besturen zitten samen om een samenwerking te bekomen. Op klimaattafels worden concrete oplossingen op wijkniveau besproken, die verband houden met de realisatie van de werven binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Het gaat over collectieve renovaties, meer openbare groene ruimte, toegang tot deelmobiliteit,...)

Werf 3: (Deel)mobiliteit

Met grote trom werden de eerste cambiowagens in Tongeren binnengehaald. Iedere stap vooruit is toe te juichen. Maar het doel is wel om er tegen 2030 minstens 63 te hebben in de hele stad. Daar moeten dus nog reuzestappen worden ondernomen.

Ook met betrekking tot het aantal fietspaden lopen we achter op schema. Opmerkelijk hierbij is dat de stad dit als grote prioriteit heeft aangeduid voor deze legislatuur ('baan ruimen voor de fietser') in werkelijkheid halen we de doelstellingen niet. Bovendien is het onveiligheidsgevoel op de fiets niet naar beneden gegaan (zie het fietsrapport).

 

Werf 4: Water: het nieuwe goud

De klimaatverandering zorgt voor meer extreme weersomstandigheden. Droogte en wateroverlast komen vaker voor. Het is daarom belangrijk om ons daarop te voorzien. We moeten samen massaal gaan ontharden, op voorstel van Groen kwam er een subsidiereglement voor wie zijn voortuin wil ontharden.

Toch zien we dat er heel weinig resultaten worden geboekt. Netto gezien komt er in onze stad nog steeds veel verharding bij. We moeten het geweer van schouder veranderen want op deze manier vergroten we de problemen die er zullen zijn bij hevige regenval.