Politieke vernieuwing

18 December 2017

Politieke vernieuwing

In een verkiezingsjaar vragen politici wel eens wat jij zou veranderen in je stad. Waarom doen ze dat alleen wanneer ze uw stem nodig hebben? Na zes jaar oppositie voeren weten we dat het anders moet. Daarom stellen we een grondige reorganisatie van de gemeenteraad voor. In de eerste plaats moet een gemeenteraad (en een schepencollege) zo transparant mogelijk werken. "Wij kiezen voor politiek die in overleg met de burger vorm krijgt." Vandaag kan een burger enkel een besluitenverslag terugvinden op de website van de stad. Groen vindt dat alle beslissingsdocumenten met de Tongenaar gedeeld mogen worden. U hebt het recht te weten wat er in uw stad gebeurt zonder dat u daar officiële aanvragen en procedures voor moet volgen. Tijdens de gemeenteraad zelf lassen we een vragenuurtje in waar u als Tongenaar uw vraag rechtstreeks aan de raad kan richten. De gemeenteraadscommissies worden zo hervormd dat u als burger mee kan discussiëren over de agendapunten van de gemeenteraad. In Maastricht heeft men zulke burgerinspraak met succes ingevoerd. Om u nog meer te betrekken, stelt Groen voor om te werken met een burgerbegroting, wijkbudgetten en worden voor belangrijke beslissingen volksraadplegingen georganiseerd. Download hier het volledige programma. Fotografie: Caro Oostenbach Photography