Resultaten fusiebevraging

19 Juni 2023

Resultaten fusiebevraging

Mensen hebben terechte bezorgdheden. Inspraak moet meer zijn dan info doorgeven. De burger is capabel om ook over moeilijke vraagstukken na te denken.

Tongeren en Borgloon hebben in 2021 de intentie aangegeven om te fuseren. Omdat het beloofde participatietraject mager was en omdat er enkel inspraakmogelijkheden waren voor mensen die zich achter de fusie schaarden, besloot Groen Tongeren om de burgers in Borgloon en in Tongeren zelf te bevragen.

Tussen december 2022 en februari 2023 liep de fusiebevraging Tongeren-Borgloon. De bevraging kon online worden ingevuld, mensen werden rechtstreeks aangesproken door onze straatteams. In alle brievenbussen werd een oproep tot deelname aan de fusiebevraging gebust. Dit hebben we bewust zonder Groen-branding gedaan zodat mensen niet door politieke overtuiging geremd werden om hun mening te geven.

Er zijn een aantal opvallende resultaten, die ook in het kader van de komende volksraadpleging interessant zijn.

We zijn erg blij dat er voldoende respondenten zijn om van een representatieve bevraging (zowel in Tongeren als in Borgloon) te kunnen spreken. In totaal hebben 713 mensen de fusiebevraging ingevuld.

 

Weinig vertrouwen in de lokale politiek.

71,9 procent van de ondervraagden stelt dat ze absoluut geen vertrouwen hebben in de lokale politiek. Dit cijfer is zelfs slechter dan het vertrouwen in de politiek in het algemeen. Er is een luide vraag naar meer betrokkenheid. De manier waarop het fusietraject werd aangepakt wordt door weinig mensen geapprecieerd.

Geen draagvlak voor een fusie.

Slechts 16,9 procent van de bevraagden heeft er vertrouwen in dat de fusie een verbetering is voor Tongeren en Borgloon. Slechts 11,6% denkt in 2030 tevreden terug te kijken op de fusie. De deelnemers denken niet dat de fusie voor meer betrokkenheid, meer leefbaarheid, een betere dienstverlening of een beter bestuur zal zorgen.

Gewoon Tongeren-Borgloon

In de media werd er druk gespeculeerd over een mogelijke naam van de fusiegemeenten. De deelnemers lijken daar minder van wakker te liggen, de overgrote meerderheid kiest voor een koppeling van de gemeentenamen: Tongeren-Borgloon. Op twee staat het behoud van de gemeentenaam eventueel met Groot ervoor: Groot Tongeren.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat er te weinig moeite is gedaan om draagvlak te creëren bij de inwoners. Er wordt vaak verwezen naar een schrik om de eigenheid van het dorp te verliezen, de afstand tot de politiek, de schrik voor nog minder betrokkenheid,…

In bijlage vinden jullie het eindrapport.

Download: Fusiebevraging - wat de burger ervan zegt