Welke toekomst voor “De Piepel” en het seniorenbeleid in onze stad

31 Januari 2022

Welke toekomst voor “De Piepel” en het  seniorenbeleid in onze stad

Het werk van De Piepel is erg belangrijk omdat we zo de zelfredzaamheid van onze senioren willen bevorderen, eenzaamheid willen tegen gaan en ervoor willen zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel minder snel naar een rusthuis moeten gaan.              

Onze Tongerse senioren kunnen al meer dan 15 jaar terecht in het lokaal dienstencentrum “De Piepel” voor advies over zaken die voor hun belangrijk zijn, om nieuwe mensen te leren kennen via sociale activiteiten en kennis op te doen. De 82 lokale vrijwilligers bereiken 8500 senioren. In totaal namen in al die jaren al 110000 mensen deel aan een of andere activiteit.

Het werk van De Piepel is erg belangrijk omdat we zo de zelfredzaamheid van onze senioren willen bevorderen, eenzaamheid willen tegen gaan en ervoor willen zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel minder snel naar een rusthuis moeten gaan. Ze vormt zo een essentiële aanvulling op de initiatieven die vandaag al door privé initiatieven (vaak nog gelinkt aan de oude zuilen) worden genomen.

In het 1ste jaar van deze legislatuur werd er een omgevingsanalyse opgemaakt. De stad moet dit doen van Vlaanderen om haar beleid te kaderen. Daaruit blijkt dat onze stad een steeds oudere bevolking telt. 1/3de van onze inwoners is intussen ouder dan 65 jaar. Hun aantal zal in de toekomst nog toenemen. Tegelijkertijd geeft 30% van de inwoners aan dat ze minder tevreden zijn over de ouderenvoorzieningen.

Onlangs stelde onze schepen van sociale zaken zijn nieuwe visie op de dienstverlening van “De Piepel” voor. Dat document werd spijtig genoeg (nog) niet publiek gemaakt. We kregen de feedback dat de rol van het dienstencentrum zal veranderen van een ontmoetingscentrum naar een zorgcentrum met een kleinere rol voor sociale activiteiten. Dit intrigeerde ons om eens te gaan kijken wat de inhoud van het ouderenbeleid precies is. We moeten echter vaststellen dat de visie rond ouderenbeleid in onze stad erg vaag is. Er is maar weinig informatie over te vinden en er is ook specifiek budget voorzien voor bijvoorbeeld de werking van het dienstencentrum “De Piepel” Tot slot moeten we vaststellen dat de contacten met de seniorenraad op dit moment niet optimaal verlopen.

We vinden het als Groen belangrijk dat er naar de adviesraden, zoals de Seniorenraad, wordt geluisterd. We pleiten ervoor dat zij structureel betrokken worden bij de voorbereiding van de Gemeenteraden. Dit is trouwens ook één van de doelstellingen die de huidige coalitie heeft opgenomen in haar meerjarenplan.

Er moet ook duidelijkheid komen over het ouderenbeleid in deze stad en de toekomstige werking van het dienstencentrum De Piepel. Hoe zal de werking er in de toekomst uitzien? Welke budgetten zijn voorzien? En tot slot ja: wat gaat er gebeuren met de dorpsrestaurants?

We vinden het als Groenen tot slot ook belangrijk dat er naast de vele privé initiatieven ook een goed uitgebouwde pluralistische ontmoetingsplaats zoals De Piepel bestaat. Slechts 1200 senioren zijn aangesloten bij verenigingen die gelinkt kunnen worden aan een zuil terwijl er op basis van de cijfers 7300 andere senioren zijn die dat niet zijn.