Zwembad moet vaker open zijn

14 Mei 2024

Zwembad moet vaker open zijn

"Het zwembad was een grote investering voor onze stad, het kan niet dat dit maar twee maanden per jaar gebruikt wordt." - Gert Fouwé (bestuurder NV Plinius voor Groen)

Groen Tongeren pleit ervoor om het openluchtzwembad op de Plinius site opnieuw open te laten gaan vanaf midden mei en ten vroegste te sluiten vanaf midden september. Tegelijkertijd hebben we op de Raad van Bestuur gevraagd om de prijzen politiek te herzien en, net zoals in Hasselt, de buurtgemeenten te contacteren om na te gaan of zij interesse hebben om hun inwoners, in ruil voor een tegemoetkoming, het voordeeltarief van de Tongenaren aan te bieden zodat het aantal bezoekers en de omzet uit ticketverkoop opnieuw kan toenemen.

 

In maart 2020 keurde het schepencollege, op vraag van de oude Raad van Bestuur van Plinius, een tariefverhoging goed van 5 Euro naar 8 Euro voor volwassen niet Tongenaren. Enerzijds wenste men het aantal bezoekers buiten Tongeren te laten dalen om in Covid tijd Tongenaren meer ruimte te geven. Tegelijkertijd wordt in het verslag van de gemeenteraad ook wel de link gelegd naar een aantal incidenten dat zich in 2019 had voorgedaan die volgens datzelfde verslag echter ook klein in aantal en bescheiden in omvang waren.

 

Voor het deel Covid waren de maatregelen best wel verdedigbaar. Het waren toen uitzonderlijke tijden. Er mocht maar een klein aantal mensen op hetzelfde moment gaan zwemmen. Om Tongenaren toegang te verzeker tot het zwembad, waar zij ook deels via hun belastinggeld toe hebben bijgedragen, kan dit verdedigbaar zijn. Een prijsverschil tussen Tongenaren en niet Tongenaren kan best wanneer je geconfronteerd wordt met een beperkte capaciteit en een te grote vraag. Het 2de argument is iets problematischer. Het kan en mag immers nooit de bedoeling zijn alle niet Tongenaren te benadelen omdat sommige personen voor problemen zorgen. Zeker wanneer het aantal incidenten beperkt en beheersbaar is.

 

Het wordt echter lastig wanneer de prijzenpolitiek deels aan de basis kan liggen van de sterke daling van het aantal bezoekers in de periode na Corona. Op basis van cijfermateriaal, aangeleverd door het stadsbestuur, vergeleken we de periode voor Corona (2016 - 2019) en na Corona (2022-2023). We constateerde een daling van het aantal bezoekers met 50% en een daling van inkomsten uit ticketverkoop met 44%. Volledigheidshalve dienen we erbij te zeggen dat de openingsperiode na Corona ook wel veel korter is dan voor Corona. Voor Corona was het zwembad geopend van midden mei tot midden september. In de periode na Corona is de openingsperiode beperkt tot eind juni en eind augustus. Een tekort aan redders en een aantal technische issues lagen aan de basis van deze beslissing.