Aanbod 'De Piepel' wordt systematisch afgebouwd

23 December 2021

Aanbod 'De Piepel' wordt systematisch afgebouwd

De Piepel is een dienstencentrum dat volledig kadert in buurtgerichte werking. De werking wordt stelselmatig afgebouwd.

De Piepel is al bijna 2 jaar dicht. Ouderen zien al 2 jaar geen mogelijkheid om zich te engageren of deel te nemen aan activiteiten special voor hun. Ouderen vereenzamen hierdoor. Vooral de meest kwetsbaren zijn hier het slachtoffer van.

Ondertussen worden de activiteiten in de Piepel serieus verminderd. Waarom? De activiteiten werden altijd kostendekkend georganiseerd. Ze kosten de stadskas geen extra geld. Seniorenverenigingen in groot Tongeren bereiken een 1200 senioren. De Piepel bereikt er een paar duizend. Dit is toch echt wel een behoorlijk aantal mensen die hierdoor sociale contacten hebben en/of vrijwilligerswerk doen

Lokalen die voorzien waren om activiteiten te organiseren worden ingepalmd voor bureaus. Activiteiten worden serieus afgeslankt

Ondertussen is Karwei = de klusjesdienst afgeschaft en vervangen door Kwiekzilver. Kwiekzilver moest volledig via de computer geregeld worden. Op de voorstelling van Kwiekzilver werd door de oudere deelnemers duidelijk gezegd dat ze weinig of geen ervaring hadden met computer of er zelfs geen hadden en dat ze het niet zagen zitten om hiermee te werken  Toch werd kwiekzilver opgestart. Zonder succes zoals voorspelt en werd na korte tijd gewoon afgeschaft.

Het was de bedoeling om de dorpsrestaurants in te enten op het concept van buurtgerichte zorg maar ondertussen is het gewoon afgeschaft

De minder mobiele centrale werd afgeslankt, vooral mensen in de rolstoel zijn hier het slachtoffer van. Het mobiliteitsbudget wordt nu aan iedereen gegeven die een verhoogde tegemoetkoming krijgt ook als ze geen gebruik maken van de minder mobiele centrale. Is dat niet jammer ? Geef de mogelijkheid om meer ritten te krijgen aan die wat het het meeste nodig hebben namelijk mensen die veel verzorging op verplaatsing nodig hebben

Ook toelages voor mantelzorgers en thuiszorg zijn afgeschaft

Sportactiviteiten voor ouderen gaan door in de Eburonenhal: deze is verkocht. Waar gaan ze nog terecht kunnen ?

De 55plussers voelen zich erg in de steek gelaten door de gemeente terwijl ze toch steeds een grotere groep vormen in Tongeren

Buurtgerichte werking wordt enkel in 4 buurten in Tongeren opgestart. Waar blijven de dorpen ? Als je wilt dat mensen in de dorpen sociaal contact houden dan heb je een ontmoetingsplek nodig zoals parochiecentra. Deze worden nu in verschillende dorpen verkocht terwijl er nog een bloeiende dorpswerking is. Zonder parochiecentrum bloedt het dorpsleven helemaal dood. Hoplr  zal het gemis van een ontmoetingsplek  niet kunnen opvangen.  Hoplr kan echte contacten en activiteiten niet vervangen. Mensen hebben nood aan menselijk contact niet aan nog meer digitalisering. Hier creeren jullie nieuwe probleembuurten

 

Onze concrete vragen zijn :

Waarom wordt de Piepel, die echt goed werk verricht en veel mesen bereikt zo afgeslankt terwijl het de stad weinig geld kost?

Waar blijft het alternatief voor het karwei?

Hoe gaan jullie zorgen dat er in de dorpen voldoende kansen zijn om sociale contacten te onderhouden?