Natuurgebied wordt stort in Tongeren

22 April 2020

Natuurgebied wordt stort in Tongeren

Vandaag beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk het is om natuur en groen in de buurt te hebben. Hoe springt de stad om met dat groene kapitaal? Vandaag stelden we dit vast:

Stad Tongeren verkoopt waardevol natuurgebied, een jaar later is het een stort.

Op de gemeenteraad van juni 2019 besliste het Tongerse Stadsbestuur, ondanks protest van Groen, een stuk waardevol natuurgebied in Ketsingen te verkopen.
Het natuurgebied, dat Vlaanderen waardevol en gevoelig genoeg vindt om het in het VEN op te nemen, is nu een stortplaats voor bouwpuin.

Het VEN is een selectie van de waardevolste en gevoeligste natuurgebieden in Vlaanderen. Het zijn die gebieden waar natuurbehoud en natuurontwikkeling op de eerste plaats moeten komen om een representatief staal van de Vlaamse natuur duurzaam in stand te kunnen houden.

Gemeenteraadslid Ruben Stassen (Groen) stelde in 2019 al dat de stad haar verantwoordelijkheid aan de kant schoof. "Het is onze taak om deze natuur te beschermen voor de volgende generaties. In dit dossier stelt schepen Johnny Vrancken (sp.a) het particulier belang duidelijk boven het algemeen belang."

"Wij hebben bij de verkoop gewaarschuwd voor dit scenario. De eigenaars weten dat dit natuurgebied is en in de verkoopsvoorwaarden staat duidelijk dat de vegetatie niet mag worden aangetast. We verwachten van de stad een krachtdadig optreden!"