Groen stemt tegen openbaar vervoerplan 2021

24 Oktober 2020

Groen stemt tegen openbaar vervoerplan 2021

De gemeenteraad moest het vervoerplan 2021 (korte termijn) van de Vervoerregio Limburg goedkeuren. Groen Tongeren stemde tegen.  Het vervoerplan is duidelijk nog niet klaar. Er is vooral nagedacht over wat er geschrapt kan worden. Zo verdwijnen er een aantal haltes en zal ook de belbus in zijn huidige vorm verdwijnen. In de plaats daarvan wordt er een 'vervoer op maat' aangeboden. Dit is echter nog helemaal niet uitgewerkt, het is nog onduidelijk hoe dat eruit zal zien. Groen Tongeren kan onmogelijk meegaan in het schrappen in het aanbod binnen het openbaar vervoer zonder dat de mobiliteit voor de bewoners van onze dorpen gegarandeerd is. Haltes worden geschrapt Er verdwijnen binnen Tongeren heel wat haltes. Vooral op de lijnen naar Hasselt, Luik en Bilzen. Er wordt gezegd dat dit voor een snellere verbinding zal zorgen (per geschrapte halte schat men 30 sec winst). Deze lijnen behoren echter niet tot het kernnet. Het doel is niet om de mensen zo snel mogelijk van Tongeren naar Hasselt te brengen (er rijdt nl een trein van Tongeren naar Hasselt in 24 minuten tijd). Het doel is wel om de bewoners van de dorpen tussen Tongeren en Hasselt de mogelijkheid te geven om tot in de kernen te geraken. Voor veel van hen wordt het langer stappen om een bushalte te vinden. Dit is een achteruitgang van de dienstverlening! Op de lijnen naar Hasselt, Bilzen en Luik verdwijnen meer dan de helft van de stopplaatsen. Dit zal een grote impact hebben voor het Openbaar Vervoeraanbod voor de dorpen Vreren, Diets-Heur, Riksingen, Henis, Overrepen en Neerrepen. En de inwoners van die dorpen moesten al tot aan de steenweg wandelen om een deftige busverbinding te vinden! Onduidelijkheid over 'vervoer op maat' Het vervoer op maat moet de huidige belbus vervangen. Het staat vast dat dit op een klantvriendelijkere manier georganiseerd kan worden. Hoe dit nieuwe systeem eruit zal zien is nog niet duidelijk. Groen Tongeren vindt het vreemd dat er een plan wordt goedgekeurd dat maar half is uitgewerkt. Er mag in ieder geval geen verdere inperking van het aanbod zijn.