Picpussen met sloop bedreigd!

13 Augustus 2018

Picpussen met sloop bedreigd!

Het iconische hoofdgebouw van de Picpussen, dat al meer dan 125 jaar onze wallen siert, wordt met sloop bedreigd. Het markante gebouw moet plaatsruimen voor de bouw van appartementen en serviceflats. Gisteren schreef het Belang van Limburg dat het niet zeker is of het gebouw overeind zal blijven. Architect en ontwikkelaar (Borghof Invest) Alfredo De Gregorio vertelde aan deze krant dat ‘men hard aan het zoeken is om er een toffe invulling aan te geven.’ Groen Tongeren wil deze afbraak ten alle koste vermijden en pleit voor een restauratie en herbestemming van het voormalige klooster. Wat De Gregorio echter niet vertelde is dat hij bij de toelichting van het masterplan voor de Picpussen aan de kwaliteitskamer, de volledige afbraak van het oude gebouw heeft voorgesteld om het te vervangen door een nieuwbouw waarvan het ontwerp gebaseerd wordt op de beeldkwaliteit alsook de typologie van het bestaande pand. Daarenboven wil de ontwikkelaar de linkervleugel van het gebouw naar voor verplaatsen op de grond van de stad, de huidige parkeerplaats, om zo ‘de natuurlijke geleding van de wallen opnieuw te benadrukken’, Groen Tongeren wil deze afbraak ten alle koste vermijden en pleit voor een restauratie en herbestemming van het voormalige klooster. Een sterk beeldbepalend gebouw als de Picpussen verdient een tweede leven. Erfgoed is en blijft deel van onze Tongerse identiteit. De sloop zou een smet op het blazoen van de stad zijn. Vele Tongenaren hebben mooie schoolherinneringen aan dit gebouw, maar het was ook de thuis van het ‘Kindje Jezus van Praag’, dat door vele bedevaartgangers werd bezocht. Het stadsbestuur mag de sloop van de Picpussen niet toelaten. Iedereen, overheid en burger, heeft de plicht het cultureel erfgoed te respecteren en te bewaren. Lang leve de Picpussen!   Artikel: Johan Vandebosch